Υποστηρίζουμε τους Ελληνικούς Συλλόγους και επιχειρήσεις της Νότιας Αυστραλίας.

Είστε ευπρόσδεκτοι σαν χορηγοί μας μέσω διαφημίσεων, ανακοινώσεων ή εκπομπών στον σταθμό μας.

Για να μας γνωρίσετε ετοιμάσαμε ειδικό τιμοκατάλογο διαφημίσεων.

 

Οι ανακοινώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς είναι δωρεάν.

 

 


We support the Greek Social Clubs and Companies.

You are welcome for sponsorship advertising, announcements or broadcasting in our radio station.

 

The announcements for charity purposes are for free of charge.


Our sponsors:

Οι χορηγοί μας:

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: F:\RADIO STATION\radio_web\images\lakones.jpg